COVID – aktuální informace k 12. 6. 2020

V městecké nemocnici bylo na přelomu května a června prokázáno 13 případů nákazy COVID (z toho 10 u pacientů a 3 u zaměstnanců). Všichni uvedení neměli a nemají žádné příznaky nemoci COVID. Pozitivně testovaní pacienti i personál byli okamžitě izolováni a nedostali se do kontaktu s dalšími pacienty a personálem.

První 3 pacienti byli přeloženi na infekční oddělení spádových nemocnic a 7 pacientů zůstává v izolaci na vyčleněném oddělení. Tři zmínění zaměstnanci – rovněž bez příznaků onemocnění – jsou v domácí karanténě. Na základě pokynů KHS došlo následně k dalšímu odběru vzorků u pacientů a rozšířené skupiny zaměstnanců, přičemž u všech dalších testovaných se nákaza COVID neprokázala.

V tuto chvíli probíhá druhé kolo testování, jehož výsledky jsou již známy pro všechny zaměstnance a zhruba třetinu pacientů. Z dosavadních výsledků žádné další případy prokázány nejsou a situace je stabilní.

Vyjma zmíněného oddělení nebyl nijak zásadně v celém zdravotnickém zařízení provoz omezen, nehrozí ani nedostatek personálu či jiné problémy související s chodem nemocnice. I nadále je zajištěn provoz ambulancí a jednodenní operativa ve zpřísněném hygienickém režimu.

O aktuální situaci v nemocnici vás budeme i nadále informovat na našich webových stránkách a prostřednictvím nemocničního facebooku.
Děkujeme všem zaměstnancům, pacientům a občanům za pozitivní přístup a vstřícnost k naší nemocnici!