Sociální pracovnice

Posláním sociální pracovnice je poskytovat pomoc a poradenství pacientům, klientům a jejich rodinným příslušníkům při řešení složitých sociálních situací, kdy pacienti, klienti nebo rodinní příslušníci potřebují radu či pomoc v těchto nepříznivých životních situacích. Tuto pomoc zabezpečuje sociální pracovnice u každého přijatého pacienta na oddělení následné péče a na dalších odděleních na základě doporučení ošetřujícího lékaře nebo na vyžádání rodiny.

Sociální pracovnice společně s lékaři, zdravotnickým a ošetřovatelským personálem usilují o to, aby se pacienti mohli vrátit zpět do domácího prostředí. Hlavním cílem sociální pracovnice je, aby z nemocnice nebyl propuštěn žádný pacient bez dostatečného dalšího sociálního zabezpečení.
Služby, které jsou pro pacienty nejčastěji zabezpečovány

 • zajištění pečovatelské služby a domácí péče při propuštění
 • pomoc při překladu do rehabilitačního zařízení, domovů pro seniory apod.
 • pomoc při zajištění ubytovny, azylového domu pro osoby bez přístřeší
 • pomoc při sepsání žádosti do domova pro seniory
 • pomoc při sepsání žádosti o příspěvku na péči apod.
 • zajištění plateb došlých do nemocnice ( důchodové dávky, poštovní poukázky)
 • pomoc při vyřizování žádostí na úřadech u osamělých osob
 • pomoc při zajištění vyřízení dokladu totožnosti – u nesoběstačných a osamělých
 • pomoc při zařizování sociálního pohřbu
 • ostatní poradenství

Každé lůžkové oddělení má přidělenu sociální pracovnici, která je k dispozici jak pacientům, tak rodinným příslušníkům. V případě zájmu o schůzku se sociální pracovnicí doporučujeme kontaktovat ji s předstihem.


K dispozici pro oddělení:

 • ONP III. a IV.
 • Interna
 • MOJIP
Pracovní doba (kancelář u nemocničního kiosku, vedle pokladny. Vchod „E“)

 • pondělí: 7.00–16.00
 • úterý: 7.00–15.00
 • středa: 7.00–18.00
 • čtvrtek: 7.00–11.00
 • pátek: 7.00-15.00

oblé rohy


K dispozici pro oddělení:

 • ONP I. a V.
 • NIP a DIOP
 • POS
 • PZSS
Pracovní doba (kancelář v budově ředitelství. Vchod „J“)

 • pondělí: 7.00–16.00
 • úterý, středa, čtvrtek: 7.00-15.00
 • pátek: 7.00-14.00

oblé rohy