Stipendium

Městská nemocnice Městec Králové a.s. nabízí svým zaměstnancům stipendijní program pro pracovní pozice VŠEOBECNÁ SESTRA / PRAKTICKÁ SESTRA / RADIOLOGICKÝ ASISTENT / ZDRAVOTNICKÝ LABORANT.

Cílem stipendijního programu je podpořit zaměstnance Městské nemocnice Městec Králové v dalším vzdělávání v oboru.

Komu je stipendium určeno

  • Pro stávající/ho nebo nově nastupující/jo sanitáře/ku či ošetřovatele/ku s úvazkem min. 0,75, který/která je zároveň studentem prezenčních studijních programů VOŠ a VŠ ve výše uvedených nelékařských zdravotnických oborech.
  • Podmínkou je setrvání v pracovním poměru v MNMK a.s. v minimálním úvazku 0,75 po dobu 3 let po úspěšném ukončení studia.

Výše stipendijního příspěvku

  • Pro studenty 1. ročníku: 1 000 Kč / školní měsíc, všechny obory
  • Pro studenty od 2. ročníku:
  • 2 500 Kč / školní měsíc – obor praktická sestra
    3 000 Kč / školní měsíc – obory všeobecná sestra, radiologický asistent, zdravotnický laborant

Další informace vám v případě zájmu rády sdělí:
personalistka: Bc. Petra Jiroutová, 325 633 176, jiroutova@nemmk.cz
hlavní sestra: Bc. Regina Strejčková, 325 633 217, strejckova@nemmk.cz