Mateřská škola

MŠ U Ježka vznikla v roce 2015 transformací nevyužívaného objektu bývalé kotelny v areálu nemocnice. Na přebudování objektu byla čerpána dotace, kterou poskytla Regionální rada regionu operačního programu soudružnosti Střední Čechy.
Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců nemocnice, ale otevřeno je pro všechny. Školka s kapacitou 28 dětí klade důraz na vytvoření podnětného prostředí, kooperaci dětí různého věku a úzký kontakt s rodiči. Samozřejmostí je široká škála podnětů a akcí během školního roku, častý pobyt venku, pěstování pozitivního vztahu k přírodě i vlastnímu tělu. I ve věkově smíšeném kolektivu je prostor pro pravidelnou přípravu dětí předškolního věku, které tak do základní školy nastupují s radostí a touhou po dalším vzdělávání.

Více informací a fotografií najdete na samostatných webových stránkách MŠ U Ježka.

defaultni-obrazek

Stravování

  • Veškerá strava pro děti je zajišťována z nemocniční kuchyně.
  • Děti mají po celý den samoobslužný pitný režim (voda, ovocný čaj, ovocné sirupy).
  • V případě nemoci dítěte je obědy nutno odhlásit den předem do 12.30 hod., kdy je MŠ v provozu, případně vyzvednout do 12.30 do vlastních jídlonosičů.

Cena školkovného

Cena měsíčního školkovného a stravy je uvedena v platném ceníku.


MŠ je registrována v síti škol: IZO

Dotace

MŠ se zapojila do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ PRO ZŠ A MŠ ŠABLONY II. Na základě žádosti jí byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „Šablony MŠ U Ježka II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0//18_063/0013043.

defaultni-obrazek

Personál

  • Bc. Olga Eliášová – ředitelka
  • Lenka Plachá – učitelka
  • Ilona Pavlásková – zastupující učitelka
  • Adéla Petrovická – zastupující učitelka

Provozní doba

Po až Pá 6.00–16.00

Kontakt

Městská nemocnice Městec Králové a.s. mateřská škola
Prezidenta Beneše 343
289 03 Městec Králové

+420 727 868 385
skolka@nemmk.cz

Dokumenty


defaultni-obrazek