Výroční zprávy

Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Společnost prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření. Kromě toho představuje výroční zpráva stručný přehled fungování společnosti v i dalších aspektech – v případě nemocnice je to aktuální struktura jednotlivých oddělení a podstatné změny a události daného roku.