Následná intenzivní péče

Oddělení přijímá pacienty s chronickým selháváním základních životních funkcí, a to převážně s onemocněním CHOPN, stavech po KPR, po koronárních a cévních mozkových příhodách apod. Kromě základní diagnózy mohou trpět řadou závažných komplikujících onemocnění (renální nedostatečnost, ICHS, ateroskleroza, DM aj.). Součástí terapie je umělá plicní ventilace, ale hospitalizováni jsou také pacienti se zachovalou spontánní dechovou aktivitou bez nutnosti podávání kyslíku.

Jedná se o případy, které není nutno hospitalizovat na akutních lůžkách intenzivní péče, ale jejich zdravotní stav i nadále vyžaduje intenzivní péči, na níž se již daleko více podílí rehabilitace, úprava přidružených chorob či následků akutní příhody, resocializace a výuka nových činností (každodenní rehabilitaci zajišťuje fyzioterapeut).

Hlavním cílem péče oddělení NIP je prognosticky příznivé pacienty zkompenzovat, odpojit od ventilátoru, popř. zrušit jim tracheostomickou kanylu, převést na enterální výživu, zrušit PEG, upravit přidružené choroby a rozhodnout o prognóze podpory základních životních funkcí a intenzitě léčby nebo ošetřovatelské péče.


Doporučené návštěvní hodiny

Návštěvy na oddělení NIP nemají striktně stanovený čas – jejich domluva je vždy individuální v závislosti na aktuálním stavu pacienta. Dle zdravotního stavu pacientům rovněž umožňujeme navštívit na vozíku nebo na lůžku příjemný park v areálu nemocnice.

Doprovod zajišťuje zdravotnický personál oddělení nebo příbuzní a této možnosti využívají jak ventilovaní, tak neventilovaní pacienti.


Primář

Vrchní sestra

Staniční sestra


Příjem pacienta

Žádost o přijetí na oddělení NIP je možno zaslat faxem (325 644 246) nebo poštou, ideálně po předchozí telefonické dohodě na tel.: +420 325 633 196