Zásady ochrany osobních údajů

Městská nemocnice Městec Králové a.s. zpracovává veškeré osobní a citlivé osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů v souvislosti s provozováním zdravotnického zařízení.


Vaše práva související s ochranou osobních údajů můžete uplatnit na e-mailové adrese: gdpr@nemmk.cz

Bližší informace k ochraně osobních údajů, nakládání s nimi a vašich právech najdete na níže uvedených odkazech.

  • Informační memorandum – návštěvník(*pdf)
  • Informační memorandum – fyzická osoba – dodavatel(*pdf)
  • Informační memorandum – pacient – klient(*pdf)
  • Informační memorandum – zaměstnanec(*pdf)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů – uchazeč o zaměstnání(*pdf)

  • Formulář pro oznamovatele

    Informace pro oznamovatele(*pdf)