Seznam dárců

Vaše finanční dary můžete poukázat na transparentní účet Městské nemocnice Městec Králové a.s.: 223068141/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s.
Váš finanční či věcný dar přispěje na běžný provoz nemocnice a pořízení vybavení – jednotlivé typy darovacích smluv najdete v sekci Darovací smlouvy

Nebylo vás málo, kteří jste v nelehké době nastalé po propuknutí koronavirové epidemie v březnu a dubnu 2020 pomohli naší nemocnici finančním nebo jiným darem. Každé vaší pomoci si velmi vážíme!

DĚKUJEME!