Nutriční ambulance

Od 17.3.2022 geriatrická a nutriční ambulance přemístěna do hlavní budovy, ordinace vedle RTG.

Nutriční ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou podvýživy, indikací a preskripcí domácí enterální výživy formou popíjení (tzv. sipping) a aplikací dogastrostomie (tzv. PEG), event. do nazogastrické sondy. Nabízíme rozbor potíží, dietních zvyklostí, rad a předpisů umělé výživy.


Ordinační hodiny

St 10.30–12.30

Na vyšetření je nutno se předem objednat.


Lékaři

  • MUDr. Maroš Jágerský
  • MUDr. Zdena Zbytková

Sestry

  • Petra Viragová

Nutriční poradna

Pro hospitalizované pacienty nabízíme speciální nutriční poradenství – na základě antropometrických měření a dalších šetření určí nutriční terapeut výživovou potřebu a úpravu stravy dle individuálních potřeb pacienta, eventuálně provede nutriční konzultaci po propuštění z nemocnice.
Konzultace nutričním terapeutem provádíme pouze na základě ordinace lékaře.

  • Nutriční terapeut: Věnceslava Janatová