Ortopedická ambulance

Ortopedická ambulance diagnostikuje a léčí poruchy a onemocnění pohybového aparátu.


Ordinační hodiny

Po 8.00–12.30
Po 13.00–15.00 preventivní vyšetření
kyčlí u kojenců
8.00–15.00

Lékaři

  • MUDr. Jan Česák (pondělí)
  • MUDr. Petr Skovajsa (pátek)

Sestry

  • Petra Viragová
  • Libuše Siručková

Preventivní vyšetření kyčlí u kojenců

Vyšetření kyčlí u novorozenců probíhá ve třech fázích systémem takzvaného trojího síta. Klinické vyšetření zahrnuje postavení dolních končetin, svalový tonus, pohyb končetin, asymetrie kožních stehenních a gluteálních rýh. Dále vyšetření trojího síta sestává z ultrazvukové diagnostiky, kdy je první kontrola provedena 3.–5. den po narození, nejpozději však do 3 týdnů věku. Druhá kontrola probíhá mezi 6. a 9. týdnem života, třetí kontrola pak dva měsíce od druhé kontroly (mezi 12. a 16. týdnem).
K dalším kontrolám se přistupuje jen při patologickém nálezu, zpravidla po třech měsících. Rentgenové vyšetření je nutné pouze v případech, že nález na konci trojího síta je stále abnormální.