Domácí zdravotní péče

Domácí péči hradí po indikaci registrujícího praktického lékaře či ošetřujícího lékaře, který propustil pacienta z hospitalizace, zdravotní pojišťovny. Je prokázáno, že v režimu domácí péče lze zvládat i velmi náročné stavy. S bonusem toho, že pacient zůstává ve svém domácím prostředí.

Domácí péče usnadňuje rekonvalescenci v domácím prostředí, ať už jde o rekonvalescenci po úrazu, či chronická onemocnění. Sestry domácí zdravotní péče zajišťují:

  • odběry biologického materiálu
  • převazy
  • kontroly operačních ran
  • aplikace injekcí
  • podávání léků a infuzí
  • péči o permanentní katétr
  • ošetření kožních defektů apod.

Vedoucí sestra

  • Šárka Jilemnická