Benefity

Zaměstnanců si vážíme a věříme, že široké spektrum benefitů naší nemocnice je motivuje a zároveň posiluje jejich loajalitu.

 • Pečujeme o odborný rozvoj zaměstnanců, a to zejména s využitím:
  – zaškolení a zaučení,
  – odborné praxe absolventů škol,
  – prohlubování a zvyšování kvalifikace.
 • Realizujeme interní vzdělávací akce a rovněž využíváme vzdělávacích kurzů externích organizací.
  Svým zaměstatnancům poskytujeme příspěvek na penzijní připojištění.
  K životním jubileům a pracovním výročím odměňujeme zaměstnanace finančním příspěvkem.
  Prostřednictvím speciálního benefitního portálu zaměstnancům poskytujeme nepeněžní plnění v podobě příspěvků na zdravotní péči a wellness, léky a zdravotnické potřeby, kulturu, vzdělávání, sport, rekreaci a tištěné knihy.
  Oproti základní výměře mají naši zaměstananci týden dovolené navíc a jeden den pracovního volna s plnou náhradou mzdy (tzv. sick day).
  Samozřejmostí pro naše zaměstnance je oběd ve vlastním stravovacím zařízení za zvýhodněnou cenu.
  U některých zaměstnanců lze v zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb uplatnit pružnou pracovní dobu.
  Zaměstnanci mají možnost využít vlastní mateřskou školku s přednostním právem umístění jejich dítěte.
  Zaměstnanci mají možnost využívat jednorázové a pravidelné zvýhodněné nabídky od spolupracujících firem (bankovní služby, zdravotní pojišťovny apod.).
  Nově příchozím zaměstnancům jsem schopni poskytnout za velmi příznivých podmínek garsoniéru vybavenou základním nábytkem v centru města.