Laboratoř (OKBH)

Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) zabezpečuje v nepřetržitém provozu potřebná laboratorní vyšetření pro jednotlivá pracoviště nemocnice, ale i pro spolupracující praktické lékaře. Provádí laboratorní vyšetření biochemická a hematologická. Ostatní specializovaná vyšetření jsou zajišťována ve spolupracující laboratoři Synlab.

Certifikace

Laboratoř je zapojena do systému externí kontroly kvality a na všechna poskytovaná vyšetření má platný certifikát jakosti. Laboratoř získala Osvědčení o akreditaci na základě posouzení splnění požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013 vydané ČIA, o.p.s..

Veškerá vyšetření poskytujeme též pro samoplátce – cena vyšetření dle platného sazebníku VZP.


Odběry krve

6.30 – 8.30 (nalačno)

Odběry provádíme v odběrové místnosti v přízemí hlavní budovy (ambulantní trakt).


Vedoucí oddělení

  • RNDr. Markéta Junová

Vedoucí laborant

  • Bc. Zdeňka Aronová

Transfuzní lékařka

  • MUDr. Irena Čápová

Dokumenty laboratoře

Informace pro klinické žadatele

Pokyny pro pacienty

Dokumenty týkající se kvality