Odlehčovací služba

Na 4 lůžkách poskytujeme pobytové odlehčovací služby dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání služby

Odlehčovací služba nabízí pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném domácím prostředí ani s pomocí terénní sociální služby. Služba je nabízena rodinám k zajištění potřebné péče o jejich blízké po dobu nutnou a k zajištění nezbytného odpočinku pečujících (lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici, dovolená). Služba je poskytována v maximálním rozsahu tří měsíců.

Cíle služby

– umožnit pečujícím potřebný odpočinek a načerpání nových sil při péči o svého blízkého člověka
– umožnit uživateli pobyt s celodenní péčí v důstojném prostředí a s individuálním přístupem

Komu je služba určena

Lidem se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, kteří žijí ve svém domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopni v něm plnohodnotně žít.

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním (např. se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou), osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením (např. s roztroušenou sklerózou), osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením a senioři, kteří z důvodu svého postižení nebo vysokého věku potřebují pomoc druhé osoby.

Přijímáme osoby od 27 let věku a starší.

Služby nemohou využívat osoby

 • vyžadující nepřetržitou lékařskou péči
 • vyžadující speciálně upravený nábytek a osoby, kterým stávající vybavení nevyhovuje
 • nevidomé – s úplnou ztrátou zraku
 • sluchově postižené – s úplnou ztrátou sluchu
 • neschopné kolektivního soužití s ostatními uživateli

Úkony péče

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Jak probíhá přijetí?

  Zájemci o službu, případně jeho zástupci, jsou potřebné informace podány pověřeným pracovníkem a je mu nabídnuta možnost prohlídky prostor, ve kterých je odlehčovací služba poskytována. V případě zájmu o službu je nutné vyplnit žádost a v den nástupu přinést posudek praktického (ošetřujícího) lékaře (dle § 91, zákona 108/2006 Sb.).

  Žádost o přijetí ke stažení zde.

  Následně je dohodnut osobní cíl a míra individuální podpory nutné k dosažení cíle. Pokud je zájemce dostatečně seznámen a souhlasí s poskytováním služby dochází k podpisu smlouvy o poskytování odlehčovací služby.

  Úhrada je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., která obsahuje výčet základních činností při poskytování pobytových služeb, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování. Úhrada zahrnuje zajištění stravy a poskytnutí ubytování. V případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, není tento příspěvek určený na nakupování plen (zdravotních pomůcek apod.), ale je určený na zajištění potřebné pomoci.
  Poskytnutí ubytování 210,- Kč/den
  Poskytnutí stravy 210,- Kč/den
  Úkony péče 130,- Kč/hod – dle míry závislosti na pomoci druhé osoby

  Dokumenty nezbytné při přijetí

  • občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny
  • vyjádření lékaře o zdravotním stavu osoby žádající o přijetí na odlehčovací službu
  • v případě ustanovení opatrovníka předložení dokumentu, kterým bude prokázáno ustanovení opatrovníka a případný rozsah omezení (rozsudek, usnesení)
  • v případě zastupování žadatele předložení rozhodnutí o zastupování členem domácnosti vydané příslušným soudem
  • v případě poskytování nápomoci při rozhodování doložení smlouvy o nápomoci schválené příslušným soudem
  • A co dalšího s sebou

   • dostatečného množství léků (insulinových per apod.) – dle ordinace ošetřujícího lékaře
   • oblečení: boty, bačkory, ponožky, punčochy, košilky/nátělníky, trička, halenky/pánské košile, šatové zástěry, košile noční/pyžamo, ručníky, bunda/kabát, tepláky/kalhoty, šaty, sukně, svetry/mikiny, šátek, čepice, župan, kapesníky, kalhotky/trenýrky/slipy (pokud trvale nepoužíváte inkontinenční pomůcky), žínky
   • toaletní potřeby: vlhčené ubrousky, hřeben, sprchový gel, toaletní papír, tělové mléko, krém na ruce, holicí potřeby, mýdlo tekuté nebo tuhé, šampon, kartáček na zuby, inkontinenční pomůcky, zubní pasta (event. Correga Tabs na protézy + kelímek na zuby)
   • pro komfort domácího prostředí doporučujeme např. vlastní polštářek a deku (základní ložní prádlo je k dispozici)
   • Při pobytech delších než jeden týden je třeba veškeré ošacení označit fixem na textil. Označení je vždy PŘÍJMENÍ uživatele a zkratka pro odlehčovací službu, tj. OS.