Jednotka intenzivní péče (MOJIP)

Oddělení poskytuje intenzivní a resuscitační péči pacientům se selhávajícími životními funkcemi z nejrůznějších příčin, zejména při poruchách srdce a oběhového systému, plic, metabolismu, při otravách nebo infekčních onemocněních, hospitalizováni jsou též pacienti po větších operačních výkonech. Přijímáme nemocné jednak z terénu, jednak z ostatních oddělení naší nemocnice nebo jiných zdravotnických zařízení.

Lékaři pracující na oddělení mají specializační způsobilost v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, anesteziologie a resuscitace, většina sester má pomaturitní specializační vzdělání, na oddělení denně dochází fyzioterapeut. Spolupracujeme též s renomovanými pražskými klinikami.

Všechna 4 lůžka oddělení jsou vybavena monitorem vitálních parametrů, u jednoho z monitorů je možnost invazivní monitorace krevního tlaku. Údaje z jednotlivých monitorů jsou přenášeny na centrální obrazovku v pracovně sester. Součástí vybavení oddělení je přístroj pro umělou plicní ventilaci, defibrilátor a externí kardiostimulátor. Pro lepší komfort pacientů je instalována velká LED televize a bezplatné Wi-Fi připojení.


Vedoucí lékař

  • MUDr. Jan Frič

Vedoucí sestra

  • Jitka Vachová