Sociální lůžka

V naší nemocnici poskytujeme pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení ústavní péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání služby

Podporujeme uživatele v prožití příjemného života ve stáří a důstojně nahrazujeme jejich běžné domácí prostředí, kde nemohou s ohledem na svůj věk a zdravotní stav dále žít. Sociální lůžka nabízejí dočasné ubytování před nástupem do navazujících služeb.

Cíle služby

– na přechodnou dobu nahradit domácí péči osobám, o které běžně pečují jejich rodiny nebo jejich blízcí, jedná se především o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Nejpozději v den nástupu Vám sociální pracovnice vystaví Smlouvu o poskytování sociálních služeb.

Služeb nelze využít v případě

 • akutního infekčního onemocnění klienta
 • vyžaduje-li zdravotní stav pacienta poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • narušovalo-li by chování klienta z důvodu duševní poruchy vážným způsobem kolektivní soužití
 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

Úkony péče

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při podávání stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
 • Úhrada je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., která obsahuje výčet základních činností při poskytování pobytových služeb, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování. Úhrada zahrnuje zajištění stravy a poskytnutí ubytování. V případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, není tento příspěvek určený na nakupování plen (zdravotních pomůcek apod.), ale je určený na zajištění potřebné pomoci.

  Zasílání důchodu přímo do nemocnice je možné po podpisu smlouvy o správě finančních prostředků. Možné je též uložení důchodu na poště (nejdéle 3 měsíce). Příjemcem důchodu je oprávněný (tj. komu důchod náleží), zákonný zástupce nebo zvláštní příjemce.

  Co s sebou

  • občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny
  • zdravotnické potřeby, které běžně ke svému ošetření používáte
  • denní i noční oblečení a osobní prádlo
  • domácí oděv, svetr, trika, tepláky, spodní prádlo, ponožky (i teplé), pyžamo, župan, ručníky a domácí pevnou protiskluzovou obuv
  • hygienické potřeby, které používáte doma
  • běžně užívané osobní, zdravotní a rehabilitační pomůcky
  • kapesné ve výši 500 – 1 000 Kč (doporučujeme uložit v pokladně)
  • pro doplnění pitného režimu balené nápoje, na oddělení je k dispozici čaj
  • Návštěvy prosíme, aby se při příchodu vždy hlásily na sesterně.

   Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny převozy:

   • na ošetření a vyšetření do smluvního zdravotnického zařízení
   • k hospitalizaci do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou péči poskytnout
   • vozem Rychlé zdravotnické pomoci v případě akutní a neodkladné péče