Chirurgie – jednodenní péče

V režimu jednodenní chirurgické péče provádíme plánované operace pacientů s předem stanovenou diagnózou a typem operačního řešení. Výhodou tohoto režimu je především včasné řešení potíží dle časových požadavků pacienta.

 • Rychlým přijetím na lůžko a rychlým řešením potíží je minimalizován předoperační stres.
 • Krátký pobyt v nemocnici pouze na dobu nezbytně nutnou umožní pacientům trávit pooperační rekonvalescenci v domácím prostředí.
 • Rychlé řešení potíží vede ke zkrácení pracovní neschopnosti a k rychlému návratu do běžného života.
 • V režimu jednodenní chirurgie nelze řešit veškeré akutní stavy, které vyžadují akutní hospitalizaci, eventuálně akutní chirurgický výkon.

Doporučené návštěvní hodiny

Denně 13.00–17.00

Návštěvu vždy hlaste na sesterně. Návštěvy mimo stanovené hodiny jsou možné pouze po konzultaci s lékařem či zdravotní sestrou.

Kontakt

+420 325 633 134 (vedoucí sestra)
+420 325 633 201 (vedoucí lékař)
jpl@nemmk.cz


Vedoucí lékař

 • MUDr. Jan Dokoupil

Vedoucí sestra

 • Šárka Pekařová

Jak se přihlásit k operaci v jednodenním režimu

Po vyšetření v chirurgické ambulanci a bude-li pacient k výkonu indikován, obdrží žádanku na předoperační vyšetření a termín výkonu dle vlastních časových možností, obvykle do 14 dnů od vstupního vyšetření.

Seznam výkonů

 • Operace karpálního tunelu
 • Operace hemeroidů
 • Operace v oblasti konečníku – trhliny, píštěle a dermoidní cysty
 • Operace kožních a podkožních útvarů
 • Vybrané operace šlach na rukách
 • Ošetření rozsáhlých ran v CA