Interna

Interní lůžka poskytují diagnostickou a léčebnou péči ve všech základních interních oborech, včetně konziliárních vyšetření s návazností na příbuzné obory – neurologie, invazivní kardiologie, angiologie, endokrinologická a metabolická péče, TRN, onkologie, rehabilitace atd. Oddělení úzce spolupracuje s oddělením následné péče a s mezioborovou jednotkou intenzivní péče (MOJIP), jejíž umístění je prostorově navázáno na akutní interní lůžka.

20 interních lůžek je situováno v komfortních 2- a 4lůžkových pokojích.
K dispozici je rovněž nadstandardní jednolůžkový pokoj, kde mohou pacienti navíc využívat televizor, WI-FI, telefon a lednici
(cena: 400,- Kč/noc).


Doporučené návštěvní hodiny

Denně 13.00–17.00

Návštěvu vždy hlaste na sesterně. Návštěvy mimo stanovené hodiny jsou možné pouze po konzultaci s lékařem či zdravotní sestrou.

Kontakt

+420 325 633 102 (vrchní sestra)
+420 325 633 159 (primář)
+420 325 633 122 (sesterna)
vencour@nemmk.cz


Primář

  • MUDr. David Vencour

Vrchní sestra

  • Hana Peterková