Často kladené otázky

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • průkaz pojištěnce
 • lékařské doklady (výsledky vyšetření, průkaz diabetika, doklady ke kardiostimulátoru apod.)
 • základní hygienické potřeby (toaletní papír, tekuté mýdlo, ručníky, žíňka, šampon, prádlo, přezůvky, event. vhodnou obuv k rehabilitaci s pevnou patou)
 • léky, které užíváte
 • přezůvky, pyžamo, župan
 • Pacient podepisuje souhlas s hospitalizací a léčbou.
 • Pacient je seznámen s možností uložení cenností do trezoru nemocnice.
 • Pacient poskytne jména a telefon osob, kterým smí lékař sdělit informace o zdravotním stavu.
 • Pacient uzavře s nemocnicí smlouvu o uložení finančních prostředků (důchodů) v pokladně nemocnice.
 • Pacient rozhodne, zda se svými finančními prostředky bude disponovat sám či zplnomocní blízkou osobu, která pak může peníze vyzvednout.
 • větší finanční obnosy a cenné věci
 • jídlo
Výplatu a správu důchodů zajišťuje hlavní pokladna ve spolupráci se sociálními pracovnicemi.
Podle aktuální legislativy pacient hradí pouze regulační poplatek ve výši 90 Kč za ošetření v době pohotovosti, tj. ve všední den mimo řádné ordinační hodiny příslušných ambulancí (od 15:30 do 7:00), o víkendech a svátcích po celých 24 hod.
Úhrada poplatku je povinná pro všechny pacienti (i mladší 18 let). Je-li pacient ošetřen v jednom zařízení na více ambulancích, poplatek hradí pouze na první z nich. Pokud je pacient po vyšetření na pohotovosti (v tentýž den) přijat na lůžko k hospitalizaci, poplatek nehradí.
Od úhrady regulačního poplatku jsou osvobozeni občané prokazující se potvrzením o hmotné nouzi.

 • hotově v ordinaci po ošetření
 • hotově na pokladně nemocnice na základě vystavené výzvy k úhradě
 • převodem na základě vystavené výzvy k úhradě nejpozději do 8 dnů po ošetření
Většina vnitřních prostor nemocnice je pokryta bezdrátovým připojením k internetu s neomezeným přístupem.
Časy návštěv jsou s ohledem na fungování jednotlivých oddělení doporučené denně od 13 do 17 hodin. V případě potřeby je možné dohodnout se na jiném čase s ošetřujícím lékařem či vrchní sestrou. Během návštěv prosím respektujte soukromí ostatních pacientů a udržujte prostory pokojů v čistotě.