Pracovnělékařské služby

Pro firmy poskytujeme pracovnělékařské služby dle zákona, a to v celém rozsahu (vstupní a periodické prohlídky, prohlídky pracoviště apod.) a pro zaměstnance rizikových i nerizikových pracovišť. Preventivní lékařské služby se týkají hodnocení vlivu pracovního výkonu, prostředí a podmínek na zdraví každého zaměstnance.


Ordinační hodiny

Termíny prohlídek dle dohody.

Kontakt

+420 325 633 131
+420 325 633 127 (pouze čtvrtek, objednání na prohlídky dle smlouvy)


Lékaři

  • MUDr. Jan Frič
  • MUDr. Diana Havelková

Sestry

  • Marcela Pihýrová