Očkování proti onemocnění COVID–19

Očkování zajišťují ordinace praktického lékaře – obracejte se s požadavkem na aplikaci očkovací látky na svého praktického lékaře.
Ordinace praktického lékaře MNMK zajišťuje aplikaci očkovací látky proti onemocnění covid-19 pro své registrované pacienty.
Při nedostupnosti očkování u vašeho praktického lékaře se můžete obrátit na ordinaci praktického lékaře při MNMK.
Na očkování je nutné se objednat!