Postupné obnovení chodu ambulancí

S ohledem na doporučení MZ ČR (ze dne 14. 4. 2020) a díky dostatku ochranných pomůcek a příznivému vývoji koronavirové pandemie v ČR také v královéměstecké nemocnici od 20. 4. 2020 postupně obnovujeme chod specializovaných ambulancí.

Vzhledem k tomu, že provoz doposud uzavřených ambulancí bude probíhat v omezeném režimu, žádáme pacienty o trpělivost a dodržování následujícího postupu:

1. Předem se telefonicky objednejte na konkrétní čas. Na webových stránkách jednotlivých ambulancí jsou červeně uvedeny aktuální informace o dubnovém provozu a telefonní kontakt, který slouží pro vaše objednání, případně další informace.
2. Do areálu ambulancí vstupujte POUZE vstupním filtrem (oddělený prostor v rámci ambulantního traktu – vstup A, kde je každému příchozímu pacientovi měřena teplota).
3. Respektujte omezení počtu pacientů v čekárně (max. 3), tj. skutečně přicházejte ideálně na dohodnutý čas, není nutno chodit předem.
4. Odcházejte speciálním východem – B, který je v rámci ambulantního traktu jasně vyznačen.

Pro ochranu zdraví všech našich pacientů je stále třeba vzájemné ohleduplnosti – děkujeme vám!