Aktuální informace – COVID-19

Pro všechny pacienty nemocnice bude od pondělí 30. 3. pouze jediný vstup, který bude sloužit jako filtr a kde bude každému příchozímu změřena teplota.

JSME PŘIPRAVENI
Vzhledem k tendenci růstu nákazy COVID-19 může také městecká nemocnice počítat s prvním nakaženým pacientem. Pro takový případ má připravena organizační opatření, se kterými jsou seznámeni všichni zdravotníci. Pro případné pacienty s nákazou COVID-19 jsou vyčleněna lůžka na izolovaném pracovišti. Stejně tak existují organizační opatření v případě možné nákazy v řadách zaměstnanců. Zdravotníci pracují v týmech, aby se v případě nákazy dokázali efektivně zastoupit. V platnosti zůstávají přísná preventivní opatření, která dostatečně chrání pacienty i zaměstnance.
OCHRANNÉ POMŮCKY
V tuto chvíli máme k dispozici dostatek ochranných pomůcek pro veškerý personál. Státní dodávky se po zhruba dvou týdnech konečně spustily, nemocnice je zásobena dezinfekčními prostředky, respirátory typu FFP2, jednorázovými rouškami, rukavicemi a ostatními ochrannými pomůckami pro personál. Nemocnice disponuje také respirátory nejvyšší třídy typu FFP3, i když pouze v omezeném množství, pořízenými ve vlastní režii ještě před vypuknutím krizové situace. Ve státních dodávkách do nemocnic bohužel tento typ respirátorů dosud obsažen nebyl.