Donášky pro pacienty

Od 24. dubna 2020 umožňujeme příbuzným hospitalizovaných pacientů donášet jídlo a předměty osobní potřeby. Donášky řádně zabalené a označené jménem pacienta předávejte na vrátnici, odkud se zajistí předání na oddělení. Nadále platí zákaz návštěv.