Obnovení návštěv od 15. 6. 2020

Od 15. června jsou povoleny návštěvy na všech lůžkových odděleních nemocnice, vyjma oddělení následné péče V. Návštěvy probíhají ve speciálním režimu:

– od 13 do 17 hod, max. 2 dospělé osoby u pacienta, max. 30 minut
– návštěvy musí mít dýchací cesty zakryté rouškou a podstoupí standardní proceduru pro vyloučení virového onemocnění (měření teploty, dotázání na zdravotní stav)
– návštěvy u osob s podezřením/potvrzením COVID-19 dovoleny nejsou

Děkujeme za respektování těchto opatření.