Povolujeme návštěvy pacientů

Od 5. 3. 2022 jsou NÁVŠTĚVY pacientů POVOLENY denně od 13.00 do 17.00 – max. 2 osoby po dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy doporučujeme používat ochranu dýchacích cest, nejlépe respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Osoba navštěvující pacienta nesmí vykazovat příznaky žádného infekčního onemocnění.