COVID-19 – aktuální informace

Po prokázání prvního případu pozitivního výsledku testu na koronavirus u pacientky hospitalizované na oddělení následné péče probíhalo během posledního květnového týdne testování u pacientů a personálu v přímém kontaktu dle pokynů Krajské hygienické stanice Nymburk (KHS).

Výsledkem první vlny testování byly 2 pozitivní nálezy u pacientů a 3 u personálu. U všech se jednalo o pozitivní výsledek testů bez příznaků onemocnění covid-19. Uvedení pacienti byli přeloženi na infekční oddělení spádových nemocnic a dotčeným zaměstnancům byla v součinnosti s KHS neprodleně nařízena domácí karanténa.

Na základě pokynů KHS došlo následně k dalšímu odběru vzorků u zbylých pacientů daného oddělení a rozšířené skupině zaměstnanců. Celkem tak bylo provedeno 53 testů u zaměstnanců a 31 u pacientů. Všechny výsledky těchto testů u zaměstnanců již byly negativní. Přibylo však dalších 7 pozitivních nálezů u pacientů na dotčeném oddělení následné péče.

Všichni uvedení pacienti jsou umístěni v samostatně vyčleněných pokojích v prostorách dotčeného oddělení, kde pobývají v přísném izolačním režimu. Pacienti nevykazují žádné příznaky onemocnění covid-19. Při péči o ně je dodržován přísný hygienický režim (dezinfekce, nošení ochranných pomůcek atd.). Pacienti tak nepředstavují pro své okolí nebezpečí nákazy. Provoz oddělení je zajištěn ve zvýšeném bariérovém režimu. Nemocnice má zajištěny rezervní kapacity pro případné posílení personálu této stanice.

V prvním červnovém týdnu započne provádění následných testů u pacientů a zaměstnanců v intervalu 14 dní na základě doporučení MZ. Výsledky tohoto testování budou známy nejpozději v polovině června. Veškeré kroky probíhají po konzultaci s KHS a provoz jednotlivých oddělení koordinuje krizový tým nemocnice. Vedení nemocnice si váží práce všech svých zaměstnanců na dotčených odděleních i všech ostatních pracovníků podílejících se na zajištění chodu nemocnice a děkuje jim za profesionální a vstřícný přístup v této nelehké době.

V nemocnici je i nadále zajištěn provoz ambulancí a jednodenní operativa v zpřísněném hygienickém režimu (pravidla viz zde). Při vchodu do nemocnice je i nadále umístěn vstupní filtr, kde je návštěvníkům změřena teplota a jsou dotázáni na zdravotní stav.

Děkujeme všem občanům, firmám a institucím v Městci Králové i v okolí za jejich morální podporu a poskytnuté finanční a materiální dary (viz www.nemmk.cz/darci). Vaší pomoci si velmi vážíme.